Sjømannsgata BRL

Oppstart i februar 2002 – ferdigstilt november 2003.

Oppstart i februar 2002 – ferdigstilt november 2003.