Sjømannsgata BRL

Vis alle
Oppstart i februar 2002 – ferdigstilt november 2003.