Kabelvåg Menighetshus

Tilbygg og maling i 2003

Tilbygg og maling i 2003