Tommy og Trine Waldahl

Renovering av bolig på Svinøya i Svolvær. Skiftet tak, vinduer og kledning 2005 - 2006

Renovering av bolig på Svinøya i Svolvær.

Skiftet tak, vinduer og kledning 2005 – 2006