Sentrum Panorama Terrasse

Oppstart april 2007 - Ferdigstilt mai 2008 Vår rolle:  Hovedentreprenør Byggeperiode:  2007 - 2008 Merknader: Boligblokk i 5. etg. med totalt 6 leiligheter Oppdragsgiver:  Sentrum Parorama Terrasse BRL Antall ansatte...

Oppstart april 2007 – Ferdigstilt mai 2008

Vår rolle:  Hovedentreprenør

Byggeperiode:  2007 – 2008

Merknader: Boligblokk i 5. etg. med totalt 6 leiligheter

Oppdragsgiver:  Sentrum Parorama Terrasse BRL

Antall ansatte engasjert:  4-5