Sentrum Panorama Terrasse

Vis alle

Oppstart april 2007 – Ferdigstilt mai 2008

Vår rolle:  Hovedentreprenør

Byggeperiode:  2007 – 2008

Merknader: Boligblokk i 5. etg. med totalt 6 leiligheter

Oppdragsgiver:  Sentrum Parorama Terrasse BRL

Antall ansatte engasjert:  4-5

Hopp rett ned til innholdet