Gimsøy Kirke

Renovering av tak i 2009

Renovering av tak i 2009