Storøyveien 107/109

Oppstart i oktober 2013 – Ferdigstilt mars 2014.

Oppstart i oktober 2013 – Ferdigstilt mars 2014.