Skipperveien

Oppstart februar 2015 - Ferdigstilt i august 2015.

Oppstart februar 2015 – Ferdigstilt i august 2015.