Storvågan Søndre – Tante Kaias kaffehus

Vis alle

Oppstart november 2015 – februar 2017

Oppdrag: Yttertak av bølgeblikk er revet og det er lagt ny underlagspapp, sløyfe og lekter. Videre er det lagt ny enkelt krommet teglstein og nye vindskibord. Nye spillblikk, takrenner og nedløp i blank aluminium.  Teglpipe er delvis revet og murt opp igjen.  Utvendig er panel og lekt revet og det er lagt ny vindsperre, sløyfer og lekt før ny kledning ble montert. Vinduer og hoveddør er demontert og remontert av oss etter restaurering på dugnad av stiftelsen. Noen vinduer måtte byttes ut med nye. På baksiden er det bygd et nytt tilbygg.

Oppdragsgiver: Stiftelsen Lofotmuseet

Hopp rett ned til innholdet