Rune Pedersen og Marita Pettersen

Det første huset vi bygger i det nye feltet Kreta i Kabelvåg Oppstart august 2018 – ferdigstilles våren 2019 Oppdrag: Nybygg, Byggmann 821 Hatlane Oppdragsgiver: Rune Pedersen og...

Det første huset vi bygger i det nye feltet Kreta i Kabelvåg

Oppstart august 2018 – ferdigstilles våren 2019

Oppdrag: Nybygg, Byggmann 821 Hatlane

Oppdragsgiver: Rune Pedersen og Marita Pettersen

Bygges med precut.