Åvika Eiendom

Bo idyllisk i vakre Lofoten, midt mellom Svolvær og Kabelvåg. Det er Åvika Eiendom AS som selger tomtene, og kjøperen kan selv velge hustype.

Bo idyllisk i vakre Lofoten, midt mellom Svolvær og Kabelvåg. Det er Åvika Eiendom AS som selger tomtene, og kjøperen kan selv velge hustype.

Området ligger midt mellom Kabelvåg og Svolvær i en del av en nordsør-vendt landskapsmessig slukt mellom hovedveien og havet. Området begrenses sideveis av skråningen opp mot Urstabben i øst, og et allerede etablert boligområde i vest. Det renner en elv (en ”Å”) gjennom området og ned mot vika, derav det gamle navnet Åvika. Denne elva skal bevares.

Øverste del av området som skal bebygges fremstår i dag som et myr/sletteområde med skråning opp mot Urstabben. Nedre del av området ble utviklet til fiskeoppdrett på midten av 80-tallet, dette er nå nedlagt og det meste av oppdrettsutstyr er i ferd med å rives. Ett av husene skal beholdes, resten skal rives. Aller nederst på området er det fylt opp et stort område som avsluttes med en betongfront mot havet. Mye av vegetasjonen i område skal fjernes og det skal opparbeides et hyggelig, nytt boligområde.

Hele området har flott utsikt mot fjellene i nord-vest og havutsikt spesielt fra høyden. Området ligger skjermet med svært gode solforhold. Adkomsten til marka med rekreasjonsområde for turer i skog eller på snø er i umiddelbar nærhet, rett over riksveien.

Les mer på nettsiden avika-eiendom.com