Åvika Eiendom

Vis alle

Bo idyllisk i vakre Lofoten, midt mellom Svolvær og Kabelvåg. Det er Åvika Eiendom AS som selger tomtene, og kjøperen kan selv velge hustype.

Området ligger midt mellom Kabelvåg og Svolvær i en del av en nordsør-vendt landskapsmessig slukt mellom hovedveien og havet. Området begrenses sideveis av skråningen opp mot Urstabben i øst, og et allerede etablert boligområde i vest. Det renner en elv (en ”Å”) gjennom området og ned mot vika, derav det gamle navnet Åvika. Denne elva skal bevares.

Nedre del av området ble utviklet til fiskeoppdrett på midten av 80-tallet, dette er nå nedlagt og det meste er revet. Ett av husene er beholdt.

Aller nederst på området er det fylt opp et stort område som avsluttes med en betongfront mot havet. Mye av vegetasjonen i område er fjernet og det er opparbeidet et hyggelig fellesområde.

Hele området har flott utsikt mot fjellene i nord-vest og havutsikt spesielt fra høyden. Området ligger skjermet med svært gode solforhold. Adkomsten til marka med rekreasjonsområde for turer i skog eller på snø er i umiddelbar nærhet, rett over riksveien.

Det er nå kun en tomt igjen, nr. 12

 

Les mer på nettsiden avika-eiendom.com

Hopp rett ned til innholdet